Nieuws

Trainingen augustus 2020

Na de beslissingen van de veiligheidsraad en na overleg binnen het bestuur hebben wij beslist dat de coaches de trainingen in augustus kunnen opstarten als ze onderstaande richtlijnen strikt opvolgen. Wij willen kinderen en jongeren de kans geven hun geliefde sport te beoefenen, maar het is ook in ieders belang om dit zo veilig mogelijk te laten verlopen. Daarom is het aantal trainingen per ploeg beperkt tot één training per week tijdens de maand augustus.

De voorbereiding van het seizoen is nu voorzien voor september en het seizoen zal terug opstarten in het weekend van 3 en 4 oktober 2020 (als we corona weer kunnen inperken).

Als club hebben wij gezorgd voor een automatische dispenser om je handen te desinfecteren en er is een spray voorzien om de ballen en sportmateriaal te ontsmetten.

Trainingen verlopen onder volgende voorwaarden:

 • Spelers of coaches die zich ziek voelen komen niet naar de sporthal!
 • Spelers en coaches houden zich buiten het basket aan alle veiligheidsmaatregelen zodat de kans op besmetting zo klein mogelijk wordt gehouden. Bij twijfel (terugkomst van vakantie/kamp uit oranje zone bijvoorbeeld) komen ze best een aantal weken niet naar de training
 • De sporthal is enkel beschikbaar voor trainingen mét een coach. Samen met enkele vrienden een balletje gooien kan in augustus niet! Dat kan op het pleintje in de speeltuin (niet in Beringen want daar zijn de coronacijfers te hoog)
 • Coaches laten aan het bestuur op voorhand weten wanneer ze zullen (starten) met te trainen en houden zich aan de gemaakte afspraken
 • Spelers komen niet te vroeg naar de training. Trainingen starten op tijd, maar stoppen een kwartier vroeger zodat er geen contact is met de volgende groep
 • Spelers en coach dragen een mondmasker (mag enkel af tijdens het trainen en coachen)
 • Ingang van de sporthal is de zij-ingang
 • Uitgang is via de cafetaria
 • Bij het binnenkomen ontsmetten spelers en coach hun handen aan de dispenser
 • Tijdens het sporten worden alle deuren opengezet
 • Spelers kunnen de kleedkamers en douches niet gebruiken. Ze kleden zich thuis al om (op basketbalschoenen na)
 • Spelers kunnen hun eigen (ontsmette) bal meebrengen. Ballen van de club worden eerst ontsmet voor ze gebruikt worden (product en spayers zijn aanwezig in de sporthal)
 • Spelers brengen hun eigen drinkbus en handdoek mee (zorg dat die goed herkenbaar is)
 • Ouders die hun kinderen brengen of afhalen respecteren de regels van sociale afstand en wachten buiten
 • In augustus maken de coaches de trainingen zo coronaproof mogelijk: focus ligt op technical trainingen en/of conditietrainingen. Oefeningen met zo weinig mogelijk contact. 
 • Coaches noteren wie op welke training aanwezig is (in functie van contactonderzoek)
 • Iedereen vertrekt direct na het einde van de training. De coach zorgt dat alle deuren gesloten zijn en alle materiaal op zijn plaats ligt.