Nieuws

Nieuwsbrief 2020-2021

Het nieuwe basketseizoen komt eraan! Zit je ook te popelen om een balletje te gooien? Jammer, want nu mag het nog niet. Jouw gezondheid en die van anderen gaan nu even voor. Toch zijn we volop bezig met de voorbereiding van het nieuwe seizoen.

Hieronder vind je alvast onze infobrief over het seizoen 2020-2021, of download hem hier.

Beste Optimist,
Beste ouder,

Het seizoen 2019 – 2020 is door de coronacrisis abrupt geëindigd. Dat is jammer, maar ieders veiligheid en gezondheid is natuurlijk veel belangrijker. Wij hopen dan ook dat met jullie en jullie familie alles ok is. Voorlopig blijven we nog even in ons kot. Wanneer sporten terug mogelijk is zullen we dit melden op onze website en facebook.

We hebben deze coronaperiode niet stilgezeten en we hebben hard gewerkt om het nieuwe seizoen (wanneer dat ook mag starten) voor te bereiden zowel op sportief als financieel en organisatorisch vlak. Om deze brief niet te lang te maken, verwijzen we graag naar onze website voor meer informatie over de leeftijdscategorieën en coaches voor volgend seizoen. Nieuwe trainingsuren zijn nog niet bekend omdat voorlopig alle sporthallen gesloten zijn.

Jeugdopleiding 2020-2021

Zoals vorig seizoen blijft Yves Huysmans onze jeugdcoördinator. Yves heeft vorig jaar duidelijke leerlijnen uitgezet (bv. wat moet je kunnen na het eerste jaar U10), een evaluatiesysteem ontwikkeld en de trainingen en wedstrijden opgevolgd. In overleg met Yves, de coaches speler en ouders zullen we in het nieuwe seizoen zeker inzetten op extra individuele trainingen

Lidgeld seizoen 2020-2021

Voor 31 mei 2020:

  • U8: € 140
  • Alle andere jeugdploegen: € 220
  • Seniorenploegen: € 240 (*)

Na 31 mei 2020:

  • U6 en U8: € 160
  • Alle andere jeugdploegen: € 240
  • Seniorenploegen: € 260 (*)

- (*) Inclusief extra verzekering voor arbeidsongeschiktheid. Bovenop de uitkering van je ziekenfonds ontvang je 12,50 EUR per dag (tot maximaal 75 werkdagen). Dit is enkel voor spelers die een job hebben.

Voor kinderen uit hetzelfde gezin, wonende op hetzelfde adres, krijg je vanaf de tweede speler 20,00 EUR korting. In het lidgeld is een forfait van 20 € voorzien die in mindering wordt gebracht als je deelneemt aan ons ontbijt en/of buffet à volonté. Het is een korting op het te betalen bedrag voor een eetdag (er wordt geen cash geld teruggegeven)

Voorbeelden:

  • Voor 1 U8 en 1 U12 uit hetzelfde gezin betaal je: € 140 + € 220 - € 20 = € 340
  • Voor 1 U12 en 1 U16 uit hetzelfde gezin betaal je: € 220 + € 220 - € 20 = € 420

(Deze bedragen zijn geldig indien men betaalt vóór 31/5/2020)

Verschillende ziekenfondsen betalen een deel van het lidgeld terug. De nodige formulieren hiervoor kan je bekomen bij jouw ziekenfonds of kan je downloaden op hun website. Bezorg jouw formulier aan Betty Van Bael (secretaris) om in te vullen. Daarna kan je het ingevulde formulier terug binnenbrengen bij het ziekenfonds.

Gelieve het lidgeld te betalen vóór 31/5/2020 via overschrijving op rekeningnummer

BE97 7795 9076 0649 (Belfius)

op naam van BBC Optima Tessenderlo VZW (Processieweg 8, 3980 Tessenderlo) met vermelding

“Lidgeld - <naam speler> - <ploeg/leeftijdscategorie>”

De Optima Familie

Met de lidgelden kan de club slechts een klein deel van haar kosten betalen: huur sporthal, verzekeringen, wedstrijdkledij, kosten Basketbal Vlaanderen, onkosten scheidsrechters, vergoedingen coaches, … . Naast de lidgelden genereert de club ook inkomsten via sponsoring, uitbating cafetaria, organiseren van evenementen en subsidies van de gemeente. BBC Optima Tessenderlo doet er alles aan om het lidgeld zo laag mogelijk te houden, maar dat lukt alleen als er voldoende participatie is van spelers en hun familie in de evenementen die georganiseerd worden door het feestcomité van de club. Hoe en welke activiteiten we dit seizoen zullen organiseren is nog niet bekend. Dat is afhankelijk van de richtlijnen van de overheid. Ouders die het moeilijk hebben om het lidgeld in één keer te betalen kunnen met vragen hierover terecht bij de voorzitter, Brigitte Lauwers.

Pukkelpop 2020

Aangezien alle festivals deze zomer niet doorgaan, is er ook geen Pukkelpop. Maar in 2021 doen we terug mee!

Speelgerechtigd zijn

Hierbij vindt u de verplichte medische fiche. Deze moet ingevuld worden door een dokter en vóór de start van het seizoen worden afgegeven aan de coach of ploegverantwoordelijke.

Medisch getuigschrijft 2020-2021

BELANGRIJK!

Zolang het lidgeld niet (of onvolledig) betaald is en zolang de ingevulde medische fiche niet binnengebracht is, mag je niet deelnemen aan trainingen en wedstrijden!

Uitschrijven

Je kan je als lid uitschrijven bij de club. Dit kan enkel van 01/05/2020 tot 31/05/2020. Uitschrijven kan bij onze secretaris, Betty Van Bael. (Uitschrijven is ook noodzakelijk als je naar een andere club wil muteren).

Hou jullie veilig en gezond en blijf nog even in uw kot!
Met sportieve en optimale groeten

Het bestuur

Voor vragen kan u altijd terecht bij de voorzitter Brigitte Lauwers 0497 34 14 89 of de secretaris Betty Van Bael 013 66 65 29.

Voor sportieve vragen kan u terecht bij Peter Lemmens 0474 97 56 09 en Karel Vandenbroeck 0485 51 47 93 voor onze senioren. Voor de jeugdspelers kan je terecht bij Kris Nuyts 0477 99 75 74 en Kurt Timmers 0476 85 67 32.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws: www.optimabbc.be